Het bestuur van The Rangers vindt het belangrijk dat haar deelnemers in een veilig klimaat aan activiteiten kunnen deelnemen. Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.

Eén van de maatregelen die binnen scouting ter preventie van Seksuele Intimidatie genomen is is het verplicht invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze groep kan uitoefenen.

We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden en er worden trainingen gegeven.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Justitie